Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

    Vi er i starten af en rejse, svarer flere fonde med impact-investeringer, efter tænketanken Concito for nylig kritiserede de store danske fonde for samlet at foretage alt for få impact-investeringer. Det har til gengæld ikke været muligt at få svar på Concitos kritik fra fondene med færrest impact-investeringer. Det skriver mediet Fundats i en artikel.

    Fondene ligger stadig lavt, men de er på vej i den rigtige retning, når det kommer til impact-investeringer.

    Sådan kan man opsummere svarene fra henholdsvis Otto Mønsteds Fond og Villum Fonden efter den grønne tænketank Concitos hårde kritik af danske fondes investeringer.

    Ifølge Concito placerer de store danske fonde samlet set slet ikke tilstrækkelige midler i impact-investeringer – dvs. investeringer, der ud over at give et økonomisk afkast også understøtter ikke-økonomiske formål som f.eks. miljømæssig og social bæredygtighed.

    Læs hele artiklen på Fundats.dk