Mere end halvdelen af de største erhvervsdrivende og almene fonde foretager allerede i dag såkaldte impact-investeringer, hvor målbart samfundsansvar og finansielt afkast vægtes nogenlunde lige, skriver mediet Fundats.dk.

En række fonde vil i de kommende år øge impact-investeringerne, men det er ikke helt let at finde attraktive projekter, vurderer flere fonde. Vurderingen bakkes op af en ekspert, der efterlyser helt nye finansielle produkter med fokus på impact-investeringer.

Flere af Danmarks største fonde vil i de kommende år allokere yderligere kapital til såkaldte impact-investeringer, hvor socialt eller miljømæssigt afkast vægtes på lige fod med det risikojusterede finansielle afkast.

Sådan lyder meldingen fra blandt andet Carlsbergfondet, Industriens Fond, Realdania, Villum Fonden og Velux Fonden, der alle er på jagt efter flere impact-projekter, som kan honorere investeringslysten til at bidrage til samfundsansvarlige udfordringer samtidig med, at der skabes afkast.

Fonde på svær jagt efter impact-investeringer