Forslag om folketingsbeslutning om at ATP trækker fossile investeringer

    Alternativet har stillet et beslutningsforslag, hvor der lægges der op til, at ATP skal pålægges at udfase sine investeringer i selskaber inden for kul-, olie- og gassektoren inden 2023, så ATP fremover ikke må have investeringer i selskaber, der får mere end fem procent af sin omsætning fra olie, kul og gas.

    Derudover skal ATP pålægges at referere eksplicit til Parisaftalens målsætning om at arbejde for at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader i sin investeringspolitik, ligesom ATP’s investeringsarbejde skal indrettes herefter.

    Beslutningsforslaget er fremsat af Rasmus Nordqvist (ALT), Mira Issa Bloch (ALT) og Uffe Elbæk (ALT).

    https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B24/index.htm