Global Compact UK har offenliggjort rapport om selskabers gennemsigtighed

  Global Compact Network UK har offenliggjort en rapport om “Debating Disclosure: fordele og ulemper ved virksomhedernes gennemsigtighed”

  Virksomheder står over for stigende krav fra deres interessenter, især forbrugere, investorer og tilsynsmyndigheder, om at være mere gennemsigtige omkring deres forretningspraksis og deres eksponering for risici, der er relateret til deres miljømæssige, sociale og regeringsførende (ESG) præstation.

  Initiativer, der rangerer virksomheders resultater baseret på information i det offentlige rum, såsom Corporate Human Rights Benchmark, Oxfam’s Behind the Brands-kampagnen og World Benchmarking Alliance, skaber nye incitamenter for førende virksomheder til at være gennemsigtige om deres ESG-præstation.

  Udgifterne til dataindsamling, krav til forsikring, eksponering for juridisk fare og legitim opfattelse af omdømmerisiko skubber mod tendensen for mere gennemsigtighed.

  Linjerne mellem obligatorisk og frivillig, overholdelse og manglende overholdelse, økonomiske og ikke-økonomiske er alle sløret.

  Disse ændringer i virksomhedsrapporteringslandskabet og mere generelt i forbindelse med videregivelse af information om bæredygtighed skaber nye konflikter i virksomhederne, da forskellige afdelinger forsøger at forene deres til tider meget forskellige syn på omkostningerne og fordelene ved gennemsigtighed.

  ‘Debating Disclosure: fordele og ulemper ved virksomhedernes gennemsigtighed’ udforsker spændingerne i virksomhederne med hensyn til deres rapportering og afsløring af miljø-, social- og styringsspørgsmål (ESG) for at opbygge en bedre forståelse af risiko / afkastprofilen for gennemsigtighed og derved hjælpe virksomheder med at afbalancere konkurrerende interesser.

  Download briefingen her: https://unglobalcompact.org/library/5739