En ny, provokerende kampagne fra Saatchi & Saatchi og foreningen Kvinder i Bestyrelsen  sætter markant fokus på den lave repræsentation af kvinder i danske bestyrelser og en endnu lavere andel af kvinder blandt adm. direktører. Skævvridningen koster årligt erhvervsliv og samfund milliarder af kroner, når den manglende satsning på dygtige kvinder i ledelse og bestyrelser gøres op, skriver de en meddelelse.

Ifølge Danmarks Statistik udgør kvinder som medlemmer i bestyrelser 19,0% og i direktioner 14,8%. Da direktionerne ofte er pipeline for at komme videre til øverste ledelse og mænd fortsat favoriserer egne spejlbilleder, er der for kvinder ikke mange ledige stole at gå efter i topledelser og bestyrelser.

Det kreative team: Udfordrende og inddragende

Den kreative drivkraft bag kampagnen hos Saatchi & Saatchi er tre kvinder, nemlig kreativ direktør Sabine Herskind, adm. direktør Annette Piilgaard og senior account manager Pernille Skovgaard.

”Ambitionen med kampagnen er at belyse den manglende diversitet på ledelsesposterne i dansk erhvervsliv og at inspirere andre kvinder til at se udfordringer som muligheder, så de vil gå efter at udnytte deres fulde potentiale,” siger Annette Piilgaard.

Kan øge konkurrenceevnen med 25%

Kampagnen indledes torsdag 16. januar som en PR- og SoMe-aktivitet. Der distribueres en stol, der mangler et ben, til 10 af de største virksomheder, der har få eller ingen kvinder i deres bestyrelse og direktion. og som ikke har forbedret deres måltal i forhold egne årsberetninger.

”Der distribueres en stol, der mangler et ben, til 10 af de største virksomheder, der har få eller ingen kvinder i deres bestyrelse og direktion, og som ikke har forbedret deres måltal i forhold egne årsberetninger. Det illustrerer, at virksomheden, erhvervslivet og samfundet går glip af mindst 25% af de dygtige kandidater, der kunne øge virksomheden, erhvervslivet og samfundets konkurrenceevne med mindst en fjerdedel,” konstaterer Gitte Maya Elsing.

Møde med ideer til fælles handling

Modtagerne, bestyrelsesformænd og adm. direktører, vil blive kontaktet af Kvinder I Bestyrelser om et møde, hvor agendaen vil være en konkret indgang til de kandidater, der i dag måske ikke er tilstrækkeligt synlige – og indeholde ideer til en fælles plan for, hvorledes virksomhederne kan udvide feltet af kvalificerede kandidater.

”Ved mødet får bestyrelsesformænd eller adm. direktører overrakt det fjerde ben som tegn på, at de er åbne over for at udvide feltet af kandidater til fremtidige poster og gøre en ekstra indsats i forhold til måltallene. Herefter kan stolen bruges som et symbol på, at virksomheden vil gøre en indsats for større, kvalificeret diversitet,” siger KIBs bestyrelsesformand.

Aktiviteten tager udgangspunkt i lov nr. 1383 af 23. december 2012 om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Virksomhederne skal i henhold til årsregnskabsloven redegøre for deres måltal og politikker i årsrapportens ledelsesberetning.

33.000 har kun mænd i bestyrelserne

”I dag udgør kvinder godt 30 procent af det samlede potentiale for ledelse- og bestyrelsesarbejde. Derfor bør de ud fra virksomhedernes indtjeningsmuligheder indgå i et samlede kandidatpotentiale, så virksomhederne uanset køn kan vælge de bedste personer. Det sker ikke i dag, og derfor vil vi gøre opmærksom på, at man ved et andet rekrutteringsmønster vil kunne øge virksomhedernes indtjening og dermed værdi overfor ejerne,” siger Gitte Maya Elsing og Annette Piilgaard.

”Det er noget galt i Danmark, når 56% af samtlige virksomhedsbestyrelser – 33.000 – udelukkende består af mænd. Hver dag året rundt bliver der i snit besat 100 bestyrelsesposter i Danmark. Men kun 16 ud af de 100 nye bestyrelsesmedlemmer er kvinder. Dermed falder andelen af kvinder, trods måltal for landets største virksomheder. Det fremgår af en undersøgelse fra AIMS International Danmark.”

”Der er en skævvridning, når det kommer til balancen mellem mænd og kvinder i danske virksomheders topledelser og bestyrelser. Kvinderne har kun halvdelen af de poster, de burde have i forhold til kompetencer og niveau. Den ubalance vil vi gerne belyse og være med til at rette op på og dermed bidrage til det femte af de 17 verdensmål: Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv,” siger Gitte Maya Elsing.

Kun 10 ud af 112 nye adm. direktører er kvinder
Ifølge Økonomisk Ugebrev er udvalget af kvindelige CEO’er i de store virksomheder er ikke specielt i vækst. Dette års opgørelse viser, at der ikke er sket en mærkbar udvikling i andelen af nye kvindelige CEO’er de seneste fire år. Ud af 112 nyudpegede CEO’er i de 1.000 største virksomheder sidste år er 10 kvinder.

DE FÅR STOLEN FOR DØREN

Disse 10 virksomheder er udvalgt til at modtage stolen og inviteres til en konstruktiv dialog om at gøre en indsats for at bidrage til det femte af de 17 verdensmål: ”Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

 1. Ambu – bestyrelsesformand Lars Søren Rasmussen / adm. direktør Juan-José Gonzales Casanova

17 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse

 

 1. Arla Foods – bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard/ adm. direktør Peder Tuborgh

13 % kvinder i bestyrelse / 29 % kvinder i øverste ledelse

 

 1. Energi Danmark – bestyrelsesformand Jesper Hjulmand / adm. direktør Jørgen Holm Westergaard

0 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse

 

 1. Jyske Bank – bestyrelsesformand Sven Buhrkall / adm. direktør Anders Christian Dam
  13 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse

 

 1. LEGO – bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp / adm. direktør Niels Bjørn Christiansen

17 % kvinder i bestyrelse / 22 % kvinder i øverste ledelse

 

 1. Leo Pharma – bestyrelsesformand Olivier Bohuon / adm. direktør Catherine Thérése Jeanne Mazzacco

14 % kvinder i bestyrelse / 33 % kvinder i øverste ledelse

 

 1. Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A.  – bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen / adm. direktør Kristian Johnsen Hundebøll

0 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse

 

 1. Tivoli – bestyrelsesformand Tom Knutzen / adm. direktør Lars Liebst Poulsen

25 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse

 

 1. PFA – bestyrelsesformand Torben Dalby Larsen / adm. direktør Allan Polack
  10 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse

 

 1. TDC – bestyrelsesformand Bert Åke Stefan Nordberg / adm. direktør Michael William John Parton

17 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse