Gør mere nu eller risiker klimakatastrofe, advarer IEA

    Kløften mellem ord og handling for at afhjælpe klimaforandringer risikerer at medføre øget globale temperaturer, advarede Det Internationale Energiagentur i sin seneste World Energy Outlook, skriver EURACTIV.

    Verdens nuværende klimapolitik vil ikke være tilstrækkelig til at afslutte den opadgående tendens med rekordemissioner, der vil stige også efter 2040 hvis ikke en “storslået koalition” af regeringer og investorer gør mere, vurderer den globale energivagthund.

    Det Internationale Energiagentur sagde, at kulstofemissioner fra  den globale energisektor  nåede en ny rekord i 2018 trods fremskridt inden for vedvarende energi i de senere år.

    IEA forventer, at væksten af ​​vedvarende energi vil accelerere i de kommende årtier, men advarede om, at det ikke ville være tilstrækkeligt at sætte et loft for energisektorens emissioner inden 2040.

    Dr. Fatih Birol,  IEAs administrerende direktør , sagde, at der var en “dyb forskel” mellem målet om at tackle klimakrisen ved at begrænse kulstofemissioner og de eksisterende politikker, der havde muliggjort en “nådeløs opadgående march” for emissioner.