Grønne obligationer udgør under 1 pct i pensionskasserne

    Kun 1 procent af den samlede formue i ni store kommercielle pensionskasser er placeret i grønne obligationer, skriver Børsen. I 2020 offentliggør EU en såkaldt taksonomi, som skal gøre det mere gennemsigtigt, hvornår aktiver, herunder obligationer, kan klassificeres som grønne. Ifølge de, der beskæftiger sig med obligationer til dagligt, vil de nye retningslinjer kunne sætte skub i både udstedelse af og investering i grønne obligationer. Men der er lang vej endnu skriver Børsen.

    Rundspørget er foretaget blandt de ni største kommercielle pensionsselskaber i Danmark og viser, at under 1 pct. af deres samlede investeringer i obligationer er placeret i grønne obligationer.

    https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/239479/artikel.html