Her er listen over danske selskaber med ejere i lande på EU’s rigtige skattely-sortliste

    Her er listen over danske selskaber med ejere i lande på EU’s rigtige skattely-sortliste: Spørgsmål fra Folketingets erhvervsudvalg: ”Vil erhvervsministeren oversende en liste over danske selskaber, hvor virksomheden selv eller en legal ejer, der har kontrol med virksomheden f.eks. i form af besiddelse af en ejerandel på henholdsvis mindst 5, 10, 15, 20 og 25 pct., og som er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s sortliste.

    Svar: Erhvervsstyrelsen fører et register over legale ejere. Oplysningerne i registeret findes også i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) på Virk (www.virk.dk). I registeret over legale ejere har følgende selskabstyper pligt til at registrere sig på Virk: Aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber (hvor alle komplementarer er kapitalselskaber eller lign.) og europæiske aktieselskaber (SE selskaber). Enkeltmandsfirmaer, personligt ejet mindre virksomheder og interessentskaber m.fl. har ikke pligt til at offentliggøre oplysninger om legale ejere. Erhvervsstyrelsen vil derfor kun kunne udtale sig om sidstnævnte typer af virksomheder, hvis de frivilligt har opgivet det på Virk. Ud fra registeret over legale ejere har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en liste over danske virksomheder, som har legale ejere i et eller flere af de lande, som optræder på EU’s sortliste. Listen indeholder kun legale ejere, som på dataudtrækningens tidspunkt (2. juni 2020 kl. 14.00) har relationer til danske virksomheder.” Se selskabsoversigten her:

    https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/eru/spm/296/svar/1669541/2207496.pdf