Højeste CO2-kvotepris i 11 år

    Det europæiske CO2-kvotemarked nåede sit højeste prisniveau i hele 11 år i ugen før påske. Købsaktiviteten på markedet er høj, og Brexit-uroen er forsvundet, skriver EnergiDanmark i Ugefokus for uge 17:

    “Det europæiske CO2-kvotemarked har ikke skruet ned for prisstigningerne siden vores sidste publikation i uge 15, og i ugen op til påske steg kvoteprisen
    til det højeste niveau, vi...