Hvad er en bindende klimalov?

  I ugen fortsatte næsten alle Folketingets partier de fælles forhandlinger om klimaloven. Mediet Altinget giver et godt overblik over de ventede stridspunkter.

  I følge Altinget er stridspunkterne:

  Er det godt eller skidt for klimaet at bruge biomasse som træ eller bioaffald til varme og el? Og skal Danmarks brug af biomasse regnes med, når vi opgør, hvor meget CO2 vi udleder?

  Skal man kunne nå det ambitiøse klimamål ved at rive nogle af de CO2-kvoter, som Danmark får fra EU, i stykker og dermed sørge for, at de ikke bliver brugt af hverken Danmark eller andre lande? Det bliver et andet centralt spørgsmål.

  det fælles forståelsespapir for S-regeringen står der, at klimaloven skal indeholde ”bindende delmål og bindende langsigtede mål”. Landbruget skal desuden forpligtes til ”et bindende reduktionsmål”. Men hvad skal “bindende” betyde?

  Skal der også være krav om vækst? Både Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har tilsluttet sig regeringens klimamål. Men de har også alle stillet modkrav om, at virkemidlerne “skal gå hånd i hånd med økonomisk vækst”.

  https://www.altinget.dk/artikel/hvad-betyder-bindende-her-er-de-fire-knaster-i-forhandlingerne-om-klimaloven