IFU stopper investeringer i fossil energi

    Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) stopper fra 2020 investeringer i nye kraftværksprojekter, der udelukkende er baseret på fossile brændstoffer. Det slås fast i fondens nye klimapolitik, som ligeledes medfører større fokus på CO2-reduktion og klimatilpasning i alle investeringer. Målsætningen er, at mindst 40 procent af investeringerne i 2030 skal være i projekter, der har et direkte klimarelateret formål.

    IFU har i de seneste år bidraget til den grønne omstilling i udviklingslandene bl.a. gennem investeringer i vedvarende energiprojekter med en samlet kapacitet på næsten 1.000 megawatt, hvilket svarer til omkring 1/6 af den installerede vindkraft i Danmark. Med en ny klimapolitik tager IFU endnu et skridt mod en mere bæredygtig udvikling i udviklingslandene ved fra 2020 at stoppe for investeringer i nye kraftværker, der udelukkende er baseret på fossile brændstoffer.

    IFU’s klimapolitik indeholder en overgangsordning på tre år, hvor det under visse forudsætninger er muligt at investere i kraftværksprojekter, som kombinerer naturgas med f.eks. sol eller vind. Det kræver, at investeringen sker i et af de fattigste udviklingslande, hvor der er særlige udviklingspolitikske behov, og at investeringen er i overensstemmelse med landenes egne klimahandlingsplaner.

    – Der er fortsat næsten en milliard mennesker, der ikke har adgang til energi, og mange udviklingslande har i dag ikke en infrastruktur, der gør det muligt alene at investere i vedvarende energi. En treårig overgangsperiode vil derfor give os mulighed for både at bekæmpe fattigdom og introducere vedvarende energi i de fattigste udviklingslande, som også Paris-aftalen giver mulighed for, siger Torben Huss.

    IFU STOPPER INVESTERINGER I FOSSIL ENERGI