Institut for Menneskerettigheder: Behov for e-governance i digitale udviklingsstrategier.

  EU, Danmark og ligesindede lande bør markere sig for at sikre, at digitaliseringen i det globale syd bliver baseret på liberale frihedsrettigheder og demokratiske principper – good e-governance, mener Institut for Menneskerettigheder.

  Mange af verdens stater bevæger sig hastigt mod metoder og anvendelse af
  teknologier, som vi kender fra blandt andet Kina og Saudi-Arabien, og de
  vender sig dermed væk fra de værdier, som i årtier har været fundament
  for Danmarks udviklingsbistand. Covid-19-pandemien kan meget vel forstærke denne tendens.

  Uden beskyttelse af borgernes rettigheder og klare regler for digital
  regeringsførelse er teknologi og digitalisering et stærkt redskab for
  diktatorer og autoritære regimer.

  Derfor anbefaler Institut for Menneskerettigheder blandt andet, at Danmark og EU sætter good e-governance i centrum for digitale udviklingsstrategier.

  Anbefalinger

  Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at:

  • Danida udvikler – ligesom blandt andre USAID – en decideret digitaliseringsstrategi som opfølgning på det tidligere techvelopment-initiativ. Strategien kunne have Afrika som geografisk fokus.
  • Som element i digitaliseringsstrategien styrkes Danidas good governanceprogrammer markant med et fokus på de digitale elementer af staters regeringsførelse.
  • Der afsættes øremærkede ressourcer til kapacitetsopbygning af lokale nøgleaktører som for eksempel justitsministerier, civilsamfundsorganisationer og nationale menneskerettighedsinstitutioner.
  • Øget samarbejde med regionale organisationer som den Afrikanske Union og den Afrikanske Menneskerettighedskommission.
  • Den danske regering arbejder aktivt for at sikre, at good e-governance også bliver en del af EU’s Afrika-strategi.
  • Den danske regering arbejder for at styrke europæisk indflydelse i FN’s standardiseringsorgan for digitalisering og digitale udviklingsstrategier, ITU.