Investorernes efterlevelse af Anbefalingerne for aktivt Ejerskab

    Komitéen for god Selskabsledelse har den 30. september 2019 offentliggjort sin årsberetning for 2018/2019. Årsberetningen indeholder en undersøgelse af investorers efterlevelse af Anbefalingerne for aktivt Ejerskab.

    Undersøgelsen viser bl.a., at Sidste år redegjorde investorene for første gang i forhold til regnskabsåret 2017 for deres efterlevelse af Anbefalingerne for aktivt Ejerskab. Her lå den samlede efterlevelsesprocent af alle 7 anbefalinger på 94 pct. Dette vurderedes at være meget positivt. Årsberetning 2018-2019 _ 19 I år er efterlevelsen endnu højere, hvilket er et udtryk for, at investorerne aktivt forholder sig til anbefalingerne, og komitéen finder, at investorernes udøvelse af aktivt ejerskab udvikler sig i en positiv retning.

    Læs hele årsberetningen her:

    https://corporategovernance.dk/sites/default/files/media/aarsberetning_2018-2019_kommiteen-for-god-selskabsledelse.pdf