Kæmpe compliance-næse til Realkredit Danmark og Danske Bank

    Finanstilsynet kommer med en uhørt skarp kritik af compliance i Realkredit Danmark, der som bekendt er datterselskab i Danske Bank. Banken har ellers dedikeret en kæmpe historie og milliardressourcer på bedre compliance, men man er tilsyneladende ikke nået til RD endnu.

    Finanstilsynet skriver: ”Realkredit Danmark A/S har i sin helhed outsourcet compliancefunktionen. Finanstilsynet konstaterer, at der ikke er udøvet compliance på alle områder i Realkredit Danmark A/S, ligesom compliancefunktionen udfører kontrolopgaver i form af kontrol af adgangsrettigheder. Finanstilsynet vurderer, at compliancefunktionen i forhold til den opgave ikke kan være en uafhængig funktion i 2. forsvarslinje. Realkredit Danmark A/S fik derfor påbud om, at der i regi af Realkredit Danmark A/S udpeges en complianceansvarlig, der sikrer, at der udøves compliance på alle områder, ligesom compliancefunktionen ikke må udføre opgaver, der kompromitterer compliancefunktionens uafhængighed.”

    https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2020/MU2020/Markedsudvikling_2019_Pengeinstitutter_pdf.pdf?la=da