København undersøger CO2-lagring for at blive CO2-neutral

    Byerne Amsterdam, København, Helsinki, Stockholm og Oslo undersøger i fællesskab de nyeste CCS- og CCU-teknologier (CO2 lagring og opsamling) til at blive kulstofneutrale. Selvom det sjældent diskuteres i sammenhæng til byer, er CCSU nødvendigt, hvis byerne skal leve op til Parisaftalen og nå deres ambitiøse klimamål, fremgår det af en fælles pressemeddelelse.

    ”Når man identificerer potentialet og barrierer for CCSU i bymæssig skala, giver denne forskning byerne en bedre forståelse af, hvordan man træffer beslutninger i forbindelse med CCSU-teknologi. For at blive kulstofneutralitet i god tid inden 2050, er byerne nødt til at forstå alle de tilgængelige muligheder og risici forbundet med dem, hvilket denne vigtige fembysatsning, ledet af København, hjælper med at løse. sagde Johanna Partin, direktør for CNCA –  The Carbon Neutral Cities Alliance, der er et samarbejde mellem flere globale byer, der arbejder på at reducere sine drivhusgasemissioner med 80% eller mere inden 2050

    Undersøgelserne sker i samarbejde med med The Bellona Foundation og NIRAS.  Fra dansk side udtaler Karsten Biering Nielsen, Vicedirektør hos Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune: “We explore every possible measure that may lead to CO2 reductions and carbon neutrality in 2025 – carbon capture among one of them. Collaborating with four other European cities on carbon capture, storage and utilisation from a city perspective, has led to knowledge sharing between the cities, and provided valuable insights related to the barriers and drivers. With the knowledge produced in the project, we are in a better position to continue explore carbon capture in a Copenhagen, and assess if and how it can have role towards 2025.”

    Læs hele pressemeddelelsen:

    https://bellona.org/news/ccs/2020-02-north-european-cities-aim-at-zero-emissions-with-ccs-ccu-report