Køreplan for finanssektorens klimapartnerskab

    Klimapartnerskabet for finanssektoren har præsenteret sin køreplan for, hvordan partnerskabet kan bidrage til, at Danmark når målet om at reducere sin udledning af CO2 med 70 pct. i 2030, oplyser Finans Danmark.

    Virksomhederne i den finansielle sektor vil reducere egne udledninger af drivhusgasser med mindst 70 pct. frem mod 2030. Men den samlede betydning heraf er begrænset, da sektorens egen udledning er meget lille.

    Derfor ser finanssektorens klimapartnerskab det som sin vigtigste opgave at finansiere initiativer i andre sektorer på markedsmæssige vilkår. Fra energibesparende tiltag i boliger og små og mellemstore virksomheder til store energiinfrastrukturprojekter som udbygning af havvind og el-transmissionsnet samt en energi-ø i Nordsøen.

    Læs køreplanen her:

    https://finansdanmark.dk/media/40519/klimapartnerskabsrapportfinans_v15_rgb.pdf