Stigning i ESG regulering

    Siden 2013 har der været en stigning på 72% af antallet af registrerede bestemmelser vedrørende ikke-finansielle spørgsmål. Og denne tendens ser ud til at fortsætte.

    I det sidste år alene har organisationer som: TCFD, World Economic Forum, World Federation of Exchanges (WFE) og et fælles arbejde fra Treadway Commission (sponsororganisationens organisationskommissioner) (CODO) og World Business Council for Bæredygtig Udvikling (WBCSD) – har alle offentliggjort deres anbefalinger om, hvordan de forventer, at virksomhederne håndterer og afslører deres ikke-finansielle risici.

    Global Insights Report