Manglende lobbyismeregler i Danmark

    Danmark ses som et forgangsland i spørgsmålet om korruption, men det betyder ikke, at man gør alt rigtigt her til lands. Europa-Kommisionen er eksempelvis langt mere visionær og ambitiøs, hvad angår gennemsigtighed omkring lobbyisme. Medlemsstaterne i EU, herunder Danmark, er imidlertid med til at stoppe udbredelsen af Kommissionens regler for gennemsigtighed til også at omfatte EU’s lovgivende organer: Parlamentet og Rådet.

    Danmark er stadig et forgangsland i kampen mod korruption, men lobbyisme er et eksempel på et område, hvor Danmark er bagud i forhold til andre, og det er man nødt til at forholde sig til. Hvis ikke Danmark er klar til at skabe åbenhed i, hvem beslutningstagere mødes med, hverken i Danmark eller i EU, tyder det på, at den hidtidige forbilledlige status er blevet en sovepude, der gør Danmark ude af stand til at vedligeholde det ry, som landet historisk set har nydt godt af.

    http://transparency.dk/manglende-lobbyisme-regler-i-danmark/