MP er første internationale pensionsfond til at ekskludere Equinor

  Som den første internationale pensionsfond har MP Pension ekskluderet Equinor fra sin portefølje. Det danske pensionsselskab Meiner Equinors vedtagne strategi er i konflikt med internationale klimamål.

  Den norske netavis “Energi og Klima” skriver den 4. september, at “Med målrettet reklame og aktivitet på sociale medier er Equinor langt fra vellykket med at skabe et billede af sig selv som et bredt energiselskab med mindst en fod godt plantet i med den vedvarende energi.

  I de sidste seks måneder har vi været i stand til at læse i Norge, at Eldar Sætre (administrerende direktør for Equinor, Red.) beder olieindustrien om at tage klimaansvar, at Equinor har underskrevet et klimainitiativ, og at virksomhedens cheføkonom mener, at dagens klimapolitik er langt fra nok.  På virksomhedens Twitter-konto er der for det meste havvind. Det er let at blive blændet af al den ”klimatale”, som Equinors kommunikationsapparat doserer offentligt hver eneste dag. Sandheden er dog denne: mens Equinors kommunikationsbudget kan fornyes, er investeringsbudgettet lige så fossiliseret som før.”

  Den opfattelse deler danske MP Pension, der i sin begrundelse for ekskluderingen bl.a. skriver, at “MP vurderer, at Equinor har foretaget en række nye tiltag, som skal sikre øget fokus på klimaforandringerne og transitionen mod en lavudledende økonomi. Selskabet har rykket sig blandt andet som følge af aktionærforslag og dialog med investorer.
  På baggrund af Equinors scenarieanalyser og offentliggjorte materialer, vurderer
  MP dog, at selskabet ikke har implementeret en strategi, der sigter mod at imødekomme Paris-aftalens målsætninger. MP vurderer, at selskabet stadig planlægger
  at udnytte for mange af sine fossile reserver til at være kompatibel med Paris-aftalen.
  Analysen betrygger desuden ikke MP i, at selskabet vil omstille sig hurtigt nok til at
  beskytte MP’s medlemmer mod tab forbundet med effektiv håndhævelse af Parisaftalen.
  Den manglende information om selskabets mulige lobbyaktiviteter skaber ikke
  større sikkerhed omkring selskabets kompatibilitet med Paris-aftalens målsætninger.
  På baggrund af den overnævnte undersøgelse vurderes det, at Equinor ikke på nuværende tidspunkt lever op til MP Pensions ”Politik for Ansvarlige investeringer. Selskabet optages på MP’s eksklusionsliste.”

  Kilde: https://energiogklima.no/blogg/vil-flere-investorer-folge-dansk-equinor-exit/

  MP Pensions begrundelse: https://mppension.dk/globalassets/pdfer/ansvarlige-investeringer/eksklusion-af-selskaber/olie/2019.09.02.-equinor.pdf