MP Pension overtager forvaltning af LD på stærk ESG profil

  LD Fonde har valgt MP Pensions investeringsafdeling, MPIM, som ny forvalter af LD Fondes danske aktieportefølje for at styrke arbejdet med aktivt ejerskab i danske selskaber. MPIM forvalter i forvejen investeringer for godt 131 milliarder kroner, skriver MP i en pressemeddelelse. Den udslagsgivende faktor i MPIM’s favør blev blandt andet arbejdet med aktivt ejerskab og integration af bæredygtighedskrav i investeringsarbejdet.

  LD Fonde (tidligere Lønmodtagernes Dyrtidsfond) har valgt at placere 1,3 mia. kr. hos MP fra puljen LD Danske Aktier. som LD Fondes medlemmer med dyrtidsmidler kan vælge, samt LD Fondes strategiske andel i danske aktier på ca. 400 mio. kr. Altså samlet set 1,7 milliarder kroner.

  MPIM overtager forvaltningen af LD Fondes danske aktieportefølje allerede i første kvartal af 2020. I løbet af de kommende år kan porteføljen blive udvidet med investeringer for Lønmodtagernes Feriemidler, som er den anden af LD Fondes to fonde. På dette område er LD Fonde aktuelt i gang med at forberede investeringsstrategien.

  Fælles fokus på aktivt ejerskab

  Opgaven tilfalder MPIM efter et offentligt EU-udbud, hvor 7 danske kapitalforvaltere konkurrerede om at vinde aftalen. Den udslagsgivende faktor i MPIM’s favør blev blandt andet arbejdet med aktivt ejerskab og integration af bæredygtighedskrav i investeringsarbejdet.

  ”Vi har gennem en årrække arbejdet indgående med vores aktive ejerskab indenfor danske aktier, og de seneste år har vi styrket denne indsats yderligere” siger direktør i MP Pension, Jens Munch Holst.

  ”Vi er derfor meget glade og stolte over at blive tildelt dette mandat fra LD Fonde, som vi ser som anerkendelse både af vores investeringsmæssige resultater og vores indsats som aktiv ejer. Vi har sammen med LD Fonde et fælles fokus på gode at afkast skal gå hånd-i-hånd med et ansvarligt, aktivt ejerskab”, siger Jens Munch Holst.

  Øgede ressourcer og øget indsats

  MP Pensions investeringsafdeling, MPIM, har arbejdet med integration af bæredygtighed i aktieudvælgelse og aktivt ejerskab igennem mange år og vil nu styrke den indsats yderligere.

  ”Vi tror fuldt og fast på ansvarlige virksomheder også er de langsigtede vindere, og vores erfaring er at danske selskaber generelt set deler denne holdning og er deres samfundsmæssige ansvar meget bevidst – men der er nu stadig en rolle at spille også for de langsigtede institutionelle danske investorer” siger direktør i MPIM, Anders Schelde.

   

  Med mandatet fra LD Fonde vil MPIM nu styrke sin organisation og processer yderligere med henblik på at få en endnu mere indgående dialog med virksomhederne om god selskabsledelse og bæredygtighed.

   

  ” Det er komplekse forhold, som kræver dyb indsigt hvis man skal være en professionel modpart for virksomhederne, så det er virkelig en glæde, at vi nu kan allokere ekstra resurser til dette”, siger Anders Schelde.