MP Pension vil undersøge 200 selskaber for skattefusk

  MP Pension melder sig nu offensivt ind i kampen mod snyd og spekulation med skat. Pensionsselskabet vil ikke længere acceptere skattesvig, såkaldt aggressiv skatteplanlægning og brug af skattely blandt virksomheder i aktieporteføljen, og selskaber, der ikke ændrer adfærd, kan i sidste ende blive ekskluderet, skriver Magisterbladet.

  Det oplyser Egon Kristensen, bestyrelsesformand i MP Pension, som er pensionskasse for 135.000 magistre, gymnasielærere og psykologer.

  Pensionsselskabet har tidligere reageret med sanktioner efter blandt andet afsløringerne om hvidvask i Danske Bank og svindel med udbytteskat i den australske bank Macquarie, men nu retter MP Pension blikket mod langt flere selskaber.

  “Som arbejdsmarkedspensionskasse er vi forpligtet til at skabe et højt afkast, men vi har også et generelt samfundsansvar. Derfor skal vi sikre, at medlemmernes penge ikke anvendes af virksomheder, som gennem skatteunddragelse og skattesvig unddrager sig dette samfundsansvar”, siger Egon Kristensen.

  Oxfam Ibis har ført kampagner mod multinationale firmaers skatteunddragelse, og ngo’ens skatteekspert Christian Hallum siger, at det er vigtigt, at pensionsselskaber som MP Pension går ind i kampen mod skattetænkning og skatteunddragelse.

  “Det er helt afgørende, at pensionskasserne er med til at presse på for øget åbenhed i de multinationale selskaber, så vi kan skelne mellem dem, der foretager aggressiv skatteplanlægning, og dem, der ikke gør. Så det er rigtig godt, at MP Pension øger sit fokus. Det her er et kæmpe problem, som koster samfundet milliarder”.

  Den nye strategi ventes at blive vedtaget på bestyrelsesmøde i slutningen af januar. Herefter igangsættes en indsats, hvor ca. 200 selskaber med verserende skattesager skal undersøges nærmere. MP Pension har samlet investeringer for ca. 5 mia. kr. i de 200 selskaber.

  “Vi bliver nødt til at kigge på hvert enkelt selskab, og vi kan ikke ligesom med olie udarbejde en egentlig eksklusionsliste. For selvom vi ved, at 200 selskaber har skattesager, kan det være alt fra almindelige tvister til regnskabsfusk og alvorlig svindel. Så det er også et spørgsmål om at prioritere vores ressourcer”, siger Egon Kristensen.

  Også når det gælder aggressiv skatteplanlægning og brug af skattely, lægger MP Pension op til at intensivere arbejdet for at få selskaberne til at ændre adfærd. I første omgang vil MP Pension forsøge at påvirke selskaberne via dialog.

  Alle danske selskaber i MP Pensions portefølje vil i begyndelsen af året modtage en opfordring til at indføre åbenhed om deres skattebetalinger, ligesom pensionskassen vil formidle budskabet på selskabernes generalforsamlinger.

  MP Pension har desuden i slutningen af 2019 tilsluttet sig de skatteprincipper, som blandt andre ATP og Pension Danmark har taget initiativ til, hvor selskaberne blandt andet fravælger investeringer i fonde hjemhørende i skattely på EU’s sortliste.

  På længere sigt kan selskaber, der ikke ændrer skatteadfærd, bliver ekskluderet.

  “Vi starter selvfølgelig ikke med at sælge dem fra. Vi vil forsøge at få dem til at rette op via dialog, og hvis det så ikke ændrer noget, kan vi ekskludere dem”, siger Egon Kristensen.

  Den skærpede kurs udgør dog samtidig en enorm udfordring for pensionsselskabet. For mens de 200 selskaber har offentligt kendte skattekontroverser, gælder det for næsten samtlige selskaber, som MP Pension investerer i, at de ikke offentliggør deres skattepapirer. Dermed kan de i princippet alle være involveret i større eller mindre grad af skatteunddragelse eller skattetænkning.

  “Så vi må være ærlige og sige, at det her kommer til at tage lang tid, og vi kommer til at hoppe fra tue til tue. For de fylder jo rigtig meget i vores investeringsportefølje og hos vores forvaltere. Derfor handler det også rigtig meget om at skabe øget fokus og politisk bevågenhed. For det er i sidste ende et spørgsmål om lovgivning og regulering”, siger Jens Munch Holst, direktør i MP Pension.

  https://www.magisterbladet.dk/magasinet/2020/magisterbladet-nr-1-2020/pensionsselskab-vil-tage-opgoer-med-selskaber-der-ikke-betaler-skat