MSCI har lavet et interaktivt kort over alle verdens landes klimamål. Kortet viser hvor ambitiøst hvert lands klimaløfte er, bestemt ved at estimere den procentvise reduktion i 2030 drivhusgasemissioner pr. indbygger fra hvert lands business-as-usual-scenarie til dets nationalt bestemte bidrag:

Se kortet her:

https://www.msci.com/who-will-lead-the-race-to-cut-carbon