Verdens største indkøbere vil fremover forlange certificeret dokumentation for leverandørers klimabelastning, sagde Grundfosdirektør Mads Nipper på energipolitisk konference 2020.

Derfor har danske virksomheder brug for hjælp til en certificeret standard, der opfylder internationale krav, mener han.

Det står skrevet i granit, at Danmark skal reducere klimabelastningen med 70 procent inden 2030. Det slog finansminister Nicolai Wammen fast på energipolitisk konference 2020 hos Dansk Industri.

– Når man hører den politiske debat, kan det lyde som om, der ikke er sket noget. Men vi skal nå 20 millioner ton reduktion inden 2030, og på denne regerings første år har vi truffet beslutning, der reducerer en fjerdedel af belastningen, sagde finansministeren i sin tale ved konferencen.

Han kvitterede samtidig for det arbejde, der er gjort i de 13 klimapartnerskaber, der blev nedsat før, coronakrisen ramte Danmark.

– Jeg vil mødes med partnerskaberne efter efterårsferien, så vi kan diskutere forslagene nærmere.  Nogen tiltag kan måske finansieres gennem den ”krigskasse” på ti milliarder kroner, der vil blive udmøntet de kommende fem år. Andre ting kan måske finansieres gennem EU-midler i omtrent samme størrelsesorden. Men vi kommer ikke i mål, uden at I virksomhederne også investerer, sagde Nicolai Wammen.

Han lagde i den forbindelse vægt på, at han vil søge et bredt forlig i forhandlingerne om den grønne skattereform, som er på vej.

– Hvis jeg kender jer erhvervsledere ret, er det i jeres interesse, at der er bred opbakning til en sådan aftale, så I kender rammerne fire, otte og tolv år ud i fremtiden, så I ikke investerer ind i en virkelighed, som så viser sig at blive en anden, sagde Nicolai Wammen.

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/10/nipper-malbar-klimabelastning-bliver-afgorende-for-dansk-eksport/?newsletter=1032728%[email protected]&utm_campaign=di-business&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev