Nordea Invest´ ESG rapport for Q4-2019

  Nordea har offentliggjort ESG-rapport om aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer for Global Stars, Emerging Stars og Bæredygtige Aktier. Nordea har bl.a. besøgt og udøvet aktivt ejerskab på Autoliv, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Antofagasta, Shenzhen Inovance Technology, og Shenzhen Inovance Technology.

  Nordea om Autoliv:

  Siden besøget i Kina har RI-teamet haft et opfølgningsmøde med Autoliv, hvor det blev diskuteret, hvordan selskabet kan forbedre sin nuværende rating på B+ til en A-rating. Der er sket fremskridt i forhold til kontrollen med forsyningskæden og den overordnede udvikling af selskabets bæredygtighedsstrategi. Bl.a. er der fastsat ESG-mål. RI-teamet foreslog også selskabet at rapportere om klimarisici og håndteringen af dem i henhold til kravene fra TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Samtidig bad teamet om større gennemsigtighed i forhold til risici i forsyningskæden og resultaterne af selskabets kontrol med leverandører.

  Nordea om Semiconductor Manufacturing Company:

  Generelt har selskabet gjort store fremskridt i sin styring af klimarisici, og RI-teamet vil fortsætte dialogen med selskabet om dets rapportering og begrænsning af CO2-udledning i 2020. Selskabet har en ESG-rating på A+.

  Nordea om Antofagasta:

  RI-teamet mødtes med selskabet i løbet af kvartalet for at diskutere ledelsens aflønning. Selskabet har længe frivilligt offentliggjort sin lønpolitik og lønstatistikker, og RI-teamet ønskede at diskutere ændringer i selskabets vederlag til den administrerende direktør. Selskabet fremlægger en ny aflønningspolitik for den administrerende direktør til godkendelse på generalforsamlingen i 2020, og Nordea vil afgive stemme i henhold til vores principper for god selskabsledelse. Selskabets ESG-rating er B+.

  Læse mere her:

  https://nordeainvest.dk/baeredygtig-opsparing/esg-analyse