Norges Bank udelukker Canadian Natural Resources, Cenovus Energy, Suncor og Imperial Oil

Etikrådet anbefalede, at virksomhederne blev udelukket på grund af drivhusgasemissioner fra udvinding af olie til oliesand. Dette er første gang dette kriterium anvendes. Derudover er virksomhederne ElSewedy Electric Co og Vale SA udelukket efter en vurdering af risikoen for at bidrage til alvorlig miljøskade.

Bestyrelsen for Norges Bank har besluttet at udelukke selskaberne Canadian Natural Resources Limited, Cenovus Energy Inc, Suncor Energy Inc og Imperial Oil Limited efter en vurdering af, at handlinger eller undladelser, der på et samlet virksomhedsniveau fører til drivhusgasemissioner.

Etikrådet anbefalede, at virksomhederne blev udelukket på grund af drivhusgasemissioner fra udvinding af olie til oliesand. Dette er første gang dette kriterium anvendes.

Derudover er virksomhederne ElSewedy Electric Co og Vale SA udelukket efter en vurdering af risikoen for at bidrage til alvorlig miljøskade, jf. Afsnit 3, litra c. I retningslinjerne. Det anbefales at udelukke Vale som følge af gentagne dæmningsbrud.

Direktionen har også besluttet at udelukke selskabet Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) på grund af uacceptabel risiko for, at virksomheden bidrager til grove eller systematiske krænkelser af menneskerettighederne, jf. Afsnit 3, litra a. Brasilien.

Direktions afgørelser om udelukkelse blev truffet på grundlag af henstillinger fra Etikrådet. For flere af de undtagelser, der nu offentliggøres, har markedssituationen, herunder likviditet i individuelle aktier, betydet, at det har taget lang tid at sælge aktierne korrekt. Det forklarer nogle lange perioder mellem beslutningstid og offentliggørelse.

Løsning af eksklusionsbeslutninger
Norges Bank har besluttet at annullere udelukkelsen af ​​AECOM og Texwinca Holdings Ltd.

Direktions beslutning om at annullere udelukkelsen af ​​selskaberne blev truffet på grundlag af en henstilling fra Etikkrådet, som regelmæssigt vurderer, om grundlaget for observation eller ekskludering stadig er til stede, jf. Retningslinjernes punkt 5, femte afsnit.

AECOM Ltd blev ekskluderet i 2018 på grundlag af atomvåbenproduktion. Denne aktivitet er nu ophørt, og Etikkrådet har derfor anbefalet, at der ikke længere er noget grundlag for at udelukke virksomheden. Texwinca Holdings Ltd blev ekskluderet i 2019 på grundlag af systematiske krænkelser af medarbejderrettigheder i fabrikker, der ejes af et datterselskab. Etikkrådet er blevet underrettet om, at datterselskabet er likvideret, og på grundlag af disse oplysninger har de anbefalet, at udelukkelsen afskaffes.

Direktionen i Norges Bank har ikke uafhængigt vurderet alle detaljerne i anbefalingerne, men finder det tilstrækkeligt fastlagt, at kriterierne for udelukkelse og observation er opfyldt i overensstemmelse med retningslinjerne.