Ny bestyrelse valgt i Dansif

  Dansif har d. 18. juni afholdt generalforsamling, og på generalforsamlingen blev to nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind i bestyrelsen: Christian Schubart, PFA og Dewi Dylander, PKA. Derudover blev Rasmus Juhl Pedersen, Pædagogernes Pension, Charlotte Mansson, Sustainalytics, og Keld Lundberg Holm, Engagement International, genvalgt.

  Dansif blev stiftet som forening 24. november 2008 på initiativ af en række institutionelle investorer og rådgivere.

  Dansif er et upartisk forum for aktører med væsentlig interesse for ansvarlige  investeringer. Formålet er, at udbrede og udveksle erfaringer blandt foreningens medlemmer, samt at facilitere en diversificeret debat om ansvarlige investeringer.

  Bestyrelsens sammensætning er dermed som følger:

  Rasmus Juhl Pedersen, Pædagogernes Pension – formand
  Charlotte Mansson, Sustainalytics – næstformand
  Christian Schubart, PFA – kasserer
  Dewi Dylander, PKA
  Erik Eliasson, Danske Bank
  Keld Lundberg Holm, Engagement International
  Søren Larsen, Nykredit
  Troels Børrild, MP Pension