Ny handlingsplan for verdensmål bringer alle ministerier i spil

  Regeringen igangsætter arbejdet med en ny national handlingsplan for arbejdet med FN’s 17 verdensmål, oplyser Finansministeren.

  Siden 2015 har FN’s 17 verdensmål været globale pejlemærker for bæredygtig udvikling. På tværs af hele verden gør lande, virksomheder og organisationer fælles front i indsatsen for at løfte mennesker ud af fattigdom, stoppe sult, skabe fred og gøre op med klimaforandringer – for bare at nævne et par af målene.

  Regeringen sætter nu gang i arbejdet med ny dansk handlingsplan. Finansminister Nicolai Wammen siger:

  “Danmark og verden er i gang med at arbejde sig ud af coronakrisen. Der er en enorm udfordring, men heri ligger også et potentiale, som vi skal turde række ud efter. Vi skal ikke tilbage til den samme verden, men en bedre verden. En mere bæredygtig verden. Derfor ser jeg meget frem til at starte arbejdet med en ny national handleplan for, hvordan Danmark vil arbejde med FN’s verdensmål. Et arbejde, som starter nu.”

  For at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af politiskområder vil national og global bæredygtig udvikling blive tænkt ind i alle ministerier.

  “Vi ønsker at forankre arbejdet med verdensmålene bredt i regeringen. Derfor bliver alle ministerier involveret i arbejdet med handlingsplanen. Desuden vil jeg opfordre hele det danske erhvervsliv, kommuner og regioner, civilsamfundet, organisationer og alle andre med interesse og viden på området om at komme med input til regeringens arbejde.”

  Regeringen forpligter sig til, at relevante lovforslag skal konsekvensvurderes i forhold til de 17 mål, ligesom der allerede bliver gjort i forhold til fx økonomiske, ligestillings- og miljømæssige konsekvenser.

  https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/september/ny-handlingsplan-for-verdensmaal-bringer-alle-ministerier-i-spil/