Nye incitamentsprogrammer med bæredygtighedsmål hos Novozymes

    Novozymes oplyser i en selskabsmeddelelse d. 26. februar, at Novozymes har etableret nye incitamentsprogrammer for Executive Leadership Team, Senior Leadership Team og funktionschefer samt øvrige medarbejdere for at afstemme Novozymes’ medarbejderes og aktionærers interesser og er tæt knyttet til opfyldelsen af Novozymes’ strategiske målsætninger for perioden 2020-2022.

    Bestyrelsen har godkendt programmet. Programmet er udarbejdet i overensstemmelse med den nye vederlagspolitik for direktionen og bestyrelsen i Novozymes A/S, som blev godkendt på Novozymes’ ordinære generalforsamling den 26. februar 2020. LTIP består af 50% aktier og 50% aktieoptioner.

    I forhold til det tidligere langsigtede incitamentsprogram (2017-2019) afspejler det nye LTIP en øget vægt på organisk salgsvækst (vægter 40% i LTIP), en lavere men stadig betydelig vægt på generering af økonomisk profit (vægter 40% i LTIP) og en udtrykkelig vægt på bæredygtighed (vægter 20% i LTIP). Målene er afstemt med den opdaterede strategi og de forretningsmæssige succeskriterier for perioden 2020-2022, som blev offentliggjort den 16. juni 2019.

    Bæredygtighedsmålene, som vægter 20% i det samlede program, er også defineret i henhold til den opdaterede strategi og vil blive tildelt, hvis Novozymes opnår resultaterne for fire bæredygtighedsparametre: klima, vand & cirkularitet, arbejdsplads og Zymere ved udgangen af 2022. Bæredygtighedselementet udløses kun, hvis Novozymes klarer sig bedre end mindsteniveauerne på tværs af alle fire bæredygtighedsparametre. Når niveauet er nået for alle fire parametre, udløses bæredygtighedselementet i henhold til resultatet for hvert parameter på pro rata basis.

    https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=923952&lang=da