Nyt værktøj til integration af verdensmålene i det politiske arbejde (fra den parlamentariske arbejdsgruppe om verdensmålene)

    Brev fra den parlamentariske arbejdsgruppe om verdensmålene til fagudvalgene: Invitation til præsentation af nyt værktøj og idékatalog til at integrere verdensmålene i det politiske arbejde.

    https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/ERU/bilag/42/index.htm

    Kære udvalgsformand Verdensmålene er netop fyldt 5 år. Det betyder, at vi kun har 10 år tilbage til at indfri verdensmålene i inden 2030. H.K.H. kronprinsesse Mary illustrerede effektfuldt i sin tale på en netop afholdt høring i Folketinget, hvordan 10 år kan føles som skræmmende lidt tid til en så stor opgave. Danmark er placeret højt på en ofte anvendt rangliste over status på implementering af verdensmålene1 . Men også vi har fortsat store udfordringer.

    Det gælder især på de ”grønne” verdensmål på grund af bl.a. vores høje forbrug. Og på nogle områder går udviklingen langsomt eller den forkerte vej. Den parlamentariske arbejdsgruppe har i samarbejde med Danmarks Statistik lanceret et nyt værktøj, der skaber større gennemsigtighed og lettere adgang til at holde de ansvarlige ministre til regnskab for opfyldelsen af verdensmålene2 .

    Værktøjet giver udvalgene et hurtigt og nemt overblik over, hvordan det står til med målopfyldelsen for hvert ministerområde. Arbejdsgruppen har også taget initiativ til at udarbejde et idékatalog, der kommer med forslag til, hvordan vi som folketingsmedlemmer konkret kan integrere verdensmålene i det parlamentariske arbejde.