Øgede CO2-kvote omkostninger reducerer Vattenfalls resultat

    Øgede omkostninger til brændsel og CO2-kvoter reducerer resultatet for Vattenfalls varmevirksomhed. Det opvejes dog af højere elpriser og større vindkapacitet

    De første ni måneder af 2018 viser en stabil udvikling for Vattenfall på de fleste områder. I perioden steg både omsætningen, elsalget og elproduktionen.

    Periodens resultat steg med 2,2 mia. og landede på 8,9 mia. svenske kr. Stigningen skyldes dog primært en teknisk effekt af rapporteringen af Vattenfalls aktiver i Kärnavfallsfonden. Det underliggende driftsresultat for de første ni måneder lå på 15,3 mia. svenske kr. sammenlignet med 16,0 mia. svenske kr. forrige år. Eksklusive engangseffekter på cirka 800 mio. svenske kr. for 2017 i varmevirksomheden er koncernens resultat på linje med forrige år.

    “Vi har i det store og hele opnået et rimeligt godt og stabilt resultat, idet vi også havde flere begivenheder i kvartalets løb, der understøtter vores strategi om at blive fossilfri inden for én generation. Det seneste kvartal viser, at vi er på rette kurs,” siger Vattenfalls administrerende direktør og CEO, Magnus Hall.

    https://group.vattenfall.com/dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyheder/2018/vattenfalls-kvartalsrapport-udfordringer-for-heat-opvejes-af-forbedret-resultat-for-wind