Offentlig høring om CSR-rapportering

  Erhvervsminister Simon Kollerup har igangsat en offentlig høring om CSR-rapporting. Høringen fokuserer på hvordan der kan skabes mere værdi af redegørelsen for samfundsansvar, også kaldet CSR-rapporteringen.

  Høringen skal bidrage til at undersøge, hvordan rapporteringen kan gøres mere sammenlignelig og skabe mere transparens til gavn for samfundet og virksomhederne selv. Formålet er at skabe øget åbenhed om, hvorvidt virksomhederne lever op til deres samfundsansvar, at bæredygtige virksomheder får bedre adgang til investeringer, og at virksomhederne oplever en positiv værdi af deres CSR-rapportering.

  Om høringen

  Fra den 31. oktober til 1. december 2019 er det muligt at indsende høringssvar til Erhvervsstyrelsen:

  [email protected]

  • Høringssvar skal formuleres på dansk og må max fylde to A4-sider
  • Kontaktoplysninger skal fremgå af høringssvarene

  Høringssvarene vil indgå i Erhvervsstyrelsens videre arbejde med at undersøge mulighederne for at skabe mere værdi af virksomhedernes redegørelser for samfundsansvar. Det forventes, at arbejdet munder ud i konkrete anbefalinger i efteråret 2020.

  Det bemærkes, at høringssvarene vil indgå i en samlet rapport, som forventes offentliggjort af Erhvervsstyrelsen.

  Om redegørelsen for samfundsansvar

  Årsregnskabsloven har siden 2008 indeholdt krav om, at store virksomheder, børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal rapportere om deres arbejde med samfundsansvar.

  https://erhvervsstyrelsen.dk/offentlig-hoering-om-csr-rapportering