P+ ekskluderer 10 selskaber med stor eksponering mod klimarisici

  Selskaberne er blandt de største bidragsydere til den fremtidige CO2-udledning, og gør ikke tilstrækkelig for at forebygge og håndtere deres negative påvirkning på klimaet, oplyser P+.

  Guanghui Energy, CNOOC LTD, Oil & Natural Gas Corp, China Petroleum & Chemical, Enea SA, PGE SA, Inter RAO UES PJSC, Anhui Conch Cement, China National Building Materials og Vedanta Ltd. er netop kommet på P+’s eksklusionsliste,  oplyser Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer i P+, i en pressemeddelse.

  ”Selskaberne har det tilfælles, at de på trods af deres store eksponering mod klimarisici vurderes ikke at have de nødvendige politikker og ledelsessystemer på plads til at håndtere klimarisici. Som en del af den samlede vurdering har P+ også vurderet muligheder og status i forhold til aktivt ejerskab. I overensstemmelse med vores politik for ansvarlige investeringer, har vi samlet set besluttet at ekskludere selskaberne,” siger hun.

  70 porteføljeselskaber vurderes
  Eksklusionerne er det seneste resultat af et større analysearbejde, som P+ satte i gang i foråret 2019. Arbejdet indebærer, at P+ analyserer og vurderer knap 70 porteføljeselskaber, som alle har en potentiel væsentlig negativ påvirkning på klima og er blandt de 100 største bidragsydere til den fremtidige CO2-udledning.

  P+ har lavet en samlet vurdering af selskaberne og har bl.a. set på kvaliteten af selskabernes ledelsessystemer vedrørende klima, om selskaberne offentliggør information om CO2-udledning, om de har langsigtede målsætninger om reduktion af CO2-udledning, om selskaberne har formuleret politikker og strategier, som viser en retning mod en low-carbon-økonomi, samt information om selskabernes mulige lobbyaktiviteter.

  Analysearbejdet førte i foråret til eksklusion af otte CO2-intensive selskaber, som udvinder eller afbrænder fossile brændsler. I august blev yderligere syv oliesandsselskaber ekskluderet, da deres forretningsmodeller ikke er forenelige med Paris-aftalens målsætninger.

  Det videre arbejde med vurdering af selskaber
  Med de seneste 10 selskaber er 25 af de 55 gennemgåede porteføljeselskaber nu ekskluderet. De sidste 15 CO2-tunge selskaber i porteføljen forventes vurderet i løbet af foråret 2020, og det kan føre til yderligere eksklusioner. Det fortæller Kirstine Lund Christiansen:

  ”Vi har et stort ansvar som forvalter af medlemmernes pensioner. Vi er forpligtet til at skabe det bedst mulige langsigtede afkast og samtidig være en ansvarlig investor. Via det seneste års analysearbejde og eksklusioner fravælges de selskaber som vi vurderer ikke forebygger og håndterer deres negative påvirkning på klima tilfredsstillende.”

  https://pplus.dk/presse-og-nyheder/nyheder-pressemeddelelser/p-ekskluderer-yderligere-10-selskaber