PFA frasælger syv selskaber efter klimascreening

  PFA Pension oplyser, at pensionskassen har solgt syv selskaber fra for ikke at kunne leve op til selskabets klimakrav, mens yderligere syv selskaber er kommet under skærpet opsyn.

  I meddelelsen hedder det:

  Den halvårlige gennemgang af PFA’s aktieportefølje ud fra et klimaperspektiv har vist, at aktieporteføljen ved halvåret udledte 8 pct. mindre CO2 per million dollar investeret end verdensindekset.

  Kortlægningen viste også, at særligt 14 selskaber havde problemer med at leve op til de krav, som PFA stiller på klimaområdet. Derfor er der blevet lavet dybdegående analyser af selskaberne og deres klimapåvirkning, hvilket har resulteret i, at syv selskaber nu helt er solgt fra og dermed ikke længere er en del af PFA’s portefølje.

  ”Vi har besluttet at frasælge syv selskaber for at sikre, vi i PFA efterlever målsætningerne i Paris-aftalen. Det sender samtidig et klart signal om, at det har en konsekvens, hvis de virksomheder, vi investerer i, ikke målrettet arbejder for at nedbringe deres klimaaftryk, eller vi ikke længere finder deres virke foreneligt med den måde, vi ønsker at investere bæredygtigt på,” siger Anders Damgaard, koncernfinansdirektør og formand PFA’s Responsible Investment Board.

  De syv selskaber er Jastrzebska Spolka Weglowa SA, Bukit Asam Tbk, Exxaro Resources Limited, Arch Coal Inc., Shaanxi Coal Industry Company Limited, China Shenhua Energy Company Limited og China Resources Cement Holdings Limited.

  De resterende syv selskaber, som PFA fandt særlige problemer i, vil blive holdt under skærpet opsyn. Det vil der blive fulgt op på, ligesom PFA vil fortsætte med løbende at screene porteføljen for at kunne identificere selskaber, der ikke er foreneligt at investere i bestræbelserne på at kunne leve op til Paris-aftalen.

  Klimakampen kæmpes på flere fronter

  Via investeringer i forsyningssektoren har PFA sin største klimapåvirkning, og det er derfor her, at PFA har et særligt fokus. Ved halvåret viste klimascreeningen, at udviklingen i denne sektor går den rigtige vej. Modsat ser det ud med industrisektoren, der trækker ned i den samlede opgørelse over PFA’s aktieinvesteringer.

  ”Der er hidtil været meget fokus på de store CO2-udledende selskaber, som hovedsageligt er inden for forsyningssektoren. Men screeningen viser med alt tydelighed, at vi bliver nødt til at kigge mere nuanceret på, hvilke virksomheder, der rent faktisk belaster mest indenfor deres forretningsområder og dermed medvirker til, at der skal produceres så meget energi. Det er kompliceret og netop grunden til, at vi har udviklet en metode for at kunne analysere hele aktieporteføljen og ikke energi– og forsyningssektoren alene,” siger Anders Damgaard.

  PFA har over de seneste år reduceret andelen af CO2-tunge-udledende selskaber markant, mens der er investeret massivt i grøn energi. Det har bl.a. medført, at PFA i dag er medejer af verdens største havvindmøllepark Walney Extension Offshore Wind Farm og en del af finansieringen bag havvindmølleparken Hornsea 1, der er under opførelse med sine 174 kæmpemøller. Samlet vil disse parker komme til at levere strøm svarende til årsforbruget i halvanden million husstande.

  PFA skal være med til at gøre en forskel

  Samtidig har PFA intensiveret sin dialog med selskaber, hvor PFA via sin størrelse kan være med til at gøre en forskel for et bedre klima. Med mere end 600 mia. kr. under forvaltning er PFA det største kundeejede pensionsselskab i Danmark – og blandt de største pensionsselskaber i Europa.

  ”For PFA er dialog en central del af det aktive ejerskab. På nogle områder prioriterer vi at have dialogen med selskaber selv, mens vi på andre områder indgår i netværk eller partnerskaber for at styrke dialogen, bl.a. Climate Action 100+, der er en international sammenslutning af investorer, som indgår i dialog med de 100 selskaber i verden, der har den største udledning af drivhusgasser. Samtidig har vi lige intensiveret vores samarbejde yderligere i Nordic Engagement Cooperation, der også kigger på andre virksomheder end dem, som Climate Action 100+ har fokus på,” siger Anders Damgaard.

  https://pfa.dk/news-archive/2019/09/10/06/21/pfa-frasaelger-selskaber-efter-klimascreening/