PFA´s Chefstrateg: Sætter bæredygtige investeringer afkastet på spil?

  Bæredygtighed som udvælgelseskriterie er fortsat ungt, men ikke nyt. Derfor kommer spørgsmålet også ofte, om de bæredygtige og ansvarlige investeringer kan forenes med et konkurrencedygtigt afkast. Det skriver chefstrateg i PFA, Tine Choi Danielsen, i en markedskommentar på PFA´s hjemmeside.

  Uddrag:

  Tendensen med øget fokus på bæredygtighed og klimahensyn har i endnu højere grad spredt sig til de finansielle markeder. Dermed ikke sagt, at der er tale om et nyt fænomen, men interessen er taget til, og bæredygtighed, ansvarlighed og miljøhensyn har i stigende grad udviklet sig til at være et konkurrenceparameter.

  Over en årrække er bæredygtige og ansvarlige investeringer gået fra at være nice-to-have til nu i højere grad at være need-to-have, når det kommer til investorernes investeringsporteføljer. Samme tendens mærker vi også i pensionsbranchen, hvor vi hos PFA for nyligt har lanceret pensionsproduktet PFA Klima Plus, der netop er målrettet klimavenlige investeringer. Både af hensyn til samfundsudviklingen, men også fordi vi tror på, at de gode afkast i stigende grad bliver grønne.

  For ser man på udviklingen, er der ingen tvivl om, at bæredygtige og ansvarlige selskaber har klaret sig mindst ligeså godt som de resterende på aktiemarkedet – og gennem perioder endda også mærkbart bedre.

  Fokus på ESG sætter ikke afkastet på spil

  Et godt eksempel er selskaber med en høj ESG-score. ESG, der står for environment, social og governance, måler selskabers miljøhensyn (E), sociale ansvarlighed (S) og selskabsledelse (G) og fortæller dermed noget om, hvor ansvarlige og bæredygtige virksomheder er.

  Sammenholder man data fra henholdsvis det globale aktieindeks, MSCI ACWI, og samme indeks i en ESG Leaders-udgave, viser udviklingen, at selskaber, der scorer højt på ESG-parametrene, over en årrække har præsteret væsentligt bedre end det normale indeks. Siden ESG Leaders-indeksets start i 2014 er de to indeks gået fra at følge hinanden tæt, til nu at ligge med en afkastforskel på i omegnen af 20 procentpoint. Til de bæredygtige selskaber med en høj ESG-scores fordel.

  Vælger man at frasortere udviklingslandene i de såkaldte emerging markets (EM), og i stedet retter blikket mod MSCI Verden og ESG Leaders-udgaven af samme indeks, bliver forskellen mere eller mindre udvisket. Her klarer ESG Leaders sig kun 0,5 procentpoint bedre.

  Historikken viser altså, at vi med bæredygtige investeringer alt andet lige ikke går på kompromis med afkastet. Ydermere har det i allerhøjeste grad kunne betale sig at investere i selskaber med høje ESG-scores i EM de seneste fem år.

  Den skarpe læser vil sikkert tænke, hvorfor en høj ESG-score i EM giver højere afkast, mens det ikke er tilfældet i den udviklede del af verden? Fra mit makroperspektiv er der tre simple betragtninger, som kan forklare det:

  1. Øget globalt politisk fokus – og dermed også fra investorerne – på bæredygtighed (megatrend).

  2. Tech-giganterne m.fl., som trækker det amerikanske aktiemarked, har generelt høje ESG-scores og udgør derfor også trækhesten i ESG Leaders-indekset.

  3. EM-selskaberne er ikke helt så langt fremme i ESG-udviklingen, og der er således større forskel på, hvilke selskaber der indgår i de to indeks. Det er stadig relativt velkendte, især asiatiske selskaber, som udgør top-10, men den regionale fordeling adskiller sig mærkbart fra det traditionelle EM-indeks (en halvering af kinesiske selskaber i toppen). Performance-forskellen bliver således større godt understøttet af den stigende efterspørgsel fra globale investorer med høje krav til ESG.

  Læs hele markedskommentaren her:

  https://pfa.dk/news-archive/2020/06/29/07/30/baeredygtige-investeringer-og-afkast/