Regeringens udspil til klimahandlingsplan

    Danmark skal være et grønt foregangsland. Derfor præsenterer regeringen, på trods af coronakrisen, nu den første del af klimahandlingsplanen. Klimaudspillet består af seks hovedspor, der tilsammen forventes at give reduktioner på 2 mio. ton CO2 i 2030.

    Regeringen vil som det første land i verden påbegynde en ny epoke i udbygningen af havvind med et paradigmeskifte fra enkeltstående havvindmølleparker til energiøer. Konkret foreslås det at etablere to energiøer inden 2030:

    En i Nordsøen på 2 GW med plads til mindst 10 GW på sigt og en i Østersøen på 2 GW. Energiøerne skal ikke kun producere strøm, men også på sigt kunne tilkoble teknologier, der kan lagre eller omdanne denne grønne strøm til for eksempel brændstoffer (såkaldt ”Power-to-X”). Med øerne understøtter

    Danmark den grønne omstilling i hele Europa. Udbygningen på 4 GW svarer til mere end dobbelt så meget, som der er i drift på havene omkring Danmark i dag, og samtidig mere end alle danske hustandes årlige forbrug, så et centralt element vil være eksport af grøn strøm til vores nabolande

    Læs faktaark om regeringens udspil til klimahandlingsplan