Rekord inflow i bæredygtige globale fonde

  Ifølge en undersøgelse fra Deutsche Bank er interessen for bæredygtige ESG-fonde, der sætter kriterier for miljø, sociale forhold og ledelse, steget kraftigt de seneste måneder, og der er kommet fokus på andre ting end blot klima.

  »I begyndelsen af 2020 var det hotteste ESG-emne klimaforandringer. Siden udbruddet af coronavirus er det i stedet blevet spørgsmål om “medarbejdervelstand“ (steget med 48 pct.) og “god regnskabspraksis“ (steget med 38 pct.),« fremgår det af rapporten, ifølge Finans.dk.

  »Coronakrisen ser ud til at skubbe yderligere til den i forvejen stigende interesse for bæredygtige investeringer,« lyder det fra Jakob Vejlø, chefstrateg i Bankinvest.

  Også UBS har noteret en øget interesse.

  »Vi forventer et øget investorfokus på ESG efter corona med særlig efterspørgsel på virksomheders gennemsigtighed og ansvarlighed,« skriver storbanken i et notat.

  ESG-investeringer sætter kriterier for selskabers engagement inden for miljø, sociale forhold og ledelse. Klimadagsordenen har i en længere periode styrket fokus på E’et i ESG (environment), men nu vokser presset på selskabernes S og G – socialt ansvar (social) og ledelse (government).

  »Coronakrisen har demonstreret, at der er selskaber, der er gået ekstra langt for at støtte samfundet enten lokalt eller i bredere forstand, ligesom der er selskaber, som har snydt og bedraget med de offentlige støttemidler. Det at opfatte sig som en stakeholder i et samfund og ikke blot som en profitmaksimerende enhed – for enhver pris – stiger i rigtig mange virksomheders bevidsthed og er værdier, som investorerne i stigende grad er parate til at belønne,« siger Jakob Vejlø.

  https://finans.dk/finans2/ECE12257674/interessen-for-esginvesteringer-stiger-markant-oven-paa-coronakrisen/