Sampension vil undersøge holdninger til investering

    Pensionsselskabet Sampension vil gerne vide, hvad deres kunder mener om bæredygtige og ansvarlige investeringer, og sender derfor en spørgeundersøgelse ud i løbet af november, skriver HK.

    Sampension vil gerne kende kundernes holdning til bæredygtige og ansvarlige investeringer. Derfor gennemfører pensionsselskabet i de kommende uger en ny stor undersøgelse af kunder og medlemmers holdning til en række spørgsmål om emnet. Det er 2 år siden, en lignende undersøgelse blev gennemført.

    – Klima, aktivt ejerskab og skattetransparens er meget vigtige temaer, når vi i Sampension taler om ansvarlige investeringer. For et par år siden spurgte vi kunder og medlemmer om deres holdning i en række spørgsmål om ansvarlige investeringer. Emnet er i den grad kommet på dagsordenen siden, og det bliver interessant at læse besvarelserne, siger Søren P. Espersen, HR- og kommunikationsdirektør i Sampension.

    Undersøgelsen gennemføres af Epinion, som sender et spørgeskema til et repræsentativt udsnit af kunder i Sampension og medlemmer af Arkitekternes Pensionskasse, ISP Pension og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

    https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2019/11/12/sampension-vil-undersoege-holdninger-til-investering