Solactive lancerer benchmark-indeks baseret på Parisaftale

    Et nyt indeks skal hjælpe investorer med at måle sig mod Paris-aftalen. “The Solactive ISS ESG Provisional Paris-Aligned Benchmark Indices (PAB)” giver eksponering mod en portefølje, der er baseret på ISS ESG-klimaanalyse og dermed i tråd med et 2graders-scenarie frem mod 2050. Indekset giver investorer mulighed for at være på forkant med en øjeblikkelig overgang mod Paris-aftalens mål. Som supplement præsenterer Solactive også et klimatransition benchmark-indeks (CTB), der er fokuseret på at projicere vejen mod en kulstoføkonomi.

    ”Vores to nye indeksrammer giver investorer mulighed for proaktivt at adressere klimaændringsrelaterede risici i deres aktivallokering,” kommenterer Timo Pfeiffer, Chief Markets Officer hos Solactive. ”Vi er meget stolte over at levere en indeksserie, der giver investorer potentielt en holistisk og begrundet strategi for at vippe deres porteføljer mod en grønnere fremtid.”

    Solactive aids Investors to make climate conscious decisions by releasing its Climate Transition and Paris-Aligned Benchmark Indices