Sustainable Finance: EU-Formand og Parlament enige om benchmark for CO2-reduktion

  EU er ved at fastlægge en retlig ramme, der tilskynder investorer til at være mere opmærksomme på, hvordan deres investeringer påvirker miljøet.

  Det rumænske rådsformandskab og Europa-Parlamentet nåede i dag til foreløbig enighed om et forslag om indførelse af en ny kategori af finansielle benchmarks, som skal give bedre oplysninger om en investeringsporteføljes CO2-fodaftryk.

  Flere og flere investorer ønsker at sikre, at deres investeringer har en positiv indvirkning på miljøet. Derfor træffer de investeringsbeslutninger på grundlag af CO2-fodaftrykket af de projekter eller aktiver, som de har kig på, ved hjælp af indekser, som henviser til eller måler resultaterne af investeringsporteføljer. Der findes dog i øjeblikket en bred vifte af sådanne indekser, der har forskellige mål og forskellige grader af kvalitet og integritet.

  Formandskabet og Parlamentet nåede derfor til enighed i dag om et harmoniseret, pålideligt redskab til at forfølge strategier for lavemissionsinvesteringer ved at indføre en ny kategori med to typer finansielle benchmarks:

  • benchmarks for EU’s klimaomlægning, der sigter mod at mindske en standardinvesteringsporteføljes CO2-fodaftryk. Mere præcist bør denne type benchmarks fastsættes under hensyntagen til virksomheder, der følger en målelig, videnskabsbaseret “dekarboniseringsstrategi” inden udgangen af 2022 i lyset af det langsigtede mål for global opvarmning i Parisaftalen.
  • EU-benchmarks, der overholder Parisaftalen, og som har et mere ambitiøst mål om kun at udvælge komponenter, der bidrager til at nå den reduktion på 2 °C, der er fastsat i Parisaftalen om klimaændringer.

  Desuden fastsætter teksten en forpligtelse til, at alle benchmarks eller benchmarkfamilier skal give en forklaring på, hvordan miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer afspejles i deres investeringsstrategi, samt på, hvordan metodologien er tilpasset til målet om at reducere CO2-emissioner.

  Endelig reviderer teksten eksisterende bestemmelser i benchmarkforordningen ved at forlænge overgangsordningen for kritiske benchmarks og benchmarks for tredjelande indtil udgangen af 2021.

  Næste skridt

  Med forbehold for den endelige tekniske udformning af teksten vil den politiske aftale nu blive forelagt EU-ambassadørerne til godkendelse. Den skal derefter gennemgås af jurist-lingvisterne. Parlamentet og Rådet opfordres til at vedtage den foreslåede forordning ved førstebehandlingen.

  Download som PDF

  https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2019/02/25/sustainable-finance-presidency-and-parliament-reach-political-agreement-on-low-carbon-benchmarks/