Sustainable Finance: Rådet vedtager et samlet EU-klassificeringssystem

  EU indfører et fælles klassificeringssystem for at tilskynde private investeringer i bæredygtig vækst og bidrage til en kliman neutral økonomi.

  Rådet vedtog i dag (15. April 2020) en forordning om et EU-dækkende klassificeringssystem, eller “taxonomi”, som vil give virksomheder og investorer et fælles sprog til at identificere de økonomiske aktiviteter, der betragtes som miljømæssigt bæredygtige.

  Taxonomien vil give investorer mulighed for at fokusere deres investeringer på mere bæredygtige teknologier og virksomheder. Det vil være nøglen til at sætte EU i stand til at blive klimaneutrale inden 2050 og nå Paris-aftalens 2030-mål. Disse inkluderer en reduktion på 40% i drivhusgasemissioner, som Kommissionen vurderer, at EU skal udfylde et investeringsgap på ca. 180 milliarder EUR om året.

  Den fremtidige ramme vil være baseret på seks EU-miljømål:
  1) afbødning af klimaændringer;
  2) klimatilpasning;
  3) bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand og marine ressourcer;
  4) overgang til en cirkulær økonomi;
  5) forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6) beskyttelse og restaurering af biodiversitet og økosystemer.

  Taxonomien for begrænsning af klimaændringerne og klimatilpasning bør etableres inden udgangen af ​​2020 for at sikre dens fulde anvendelse inden udgangen af ​​2021. For de fire andre mål bør taksonomien etableres inden udgangen af ​​2021 til anvendelse af slutningen af ​​2022.

  Dagens beslutning blev vedtaget efter skriftlig procedure. Det betyder, at Rådet har vedtaget sin holdning ved førstebehandlingen. Forordningen skal nu vedtages af Europa-Parlamentet ved andenbehandling, før den kan offentliggøres i EUT og træder i kraft.

  https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/sustainable-finance-council-adopts-a-unified-eu-classification-system/