Det svenske miljøministerium har d. 18. december lanceret omfattende handlingsplan for klimapolitikken. Lovforslaget er den første handlingsplan for klimapolitikken, som den svenske regering i overensstemmelse med klimaloven forelægger for Parlamentet. I lovforslaget rapporterer regeringen om, hvordan klimapolitisk arbejde skal udføres i mandatperioden, herunder de vedtagne og planlagte foranstaltninger, der bidrager til at nå de nationale og globale klimamål.

https://www.regeringen.se/4afbe4/contentassets/61f93d2abb184289a0c81c75395207b6/en-samlad-politik-for-klimatet–klimatpolitisk-handlingsplan-prop.-20192065

Regeringen foreslår, at der gøres en større indsats for at integrere klimapolitikken i alle relevante politikområder for at nå det langsigtede og rettidige emissionsmål. Dette arbejde bør omfatte gennemgang af al relevant lovgivning for virkningen af ​​klimapolitiske rammer, at regeringen i forbindelse med den næste gennemgang af hvert socialt mål om nødvendigt omformulerer målene, så de er forenelige med klimamålene, og at reglerne afklares, så konsekvensanalyser foretages af virkningerne. for klimaet inden for de politikområder, hvor det er relevant.

Handlingsplanen præsenterer de foranstaltninger, som regeringen har til hensigt at træffe på tværs af sektorer såvel som for forskellige emissionssektorer med
særligt fokus på transportsektoren. Det klimarelaterede arbejde, som regeringen agter at tage internationalt og inden for EU, præsenteres også.

Lovforslaget er baseret på en aftale mellem regeringen, Centerpartiet og Venstre.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/12/prop.-20192065/