Sydbank tilbyder ESG-screenede obligationer fra højrentelande

  Sydinvest oplyser, at de nu tilbyder mulighed for at investere i Sydinvest HøjrenteLande ESG, der investerer i obligationer fra højrentelande, men hvor der stilles større krav til landenes ansvarlighed.

  Fra den 13. til den 24. januar er der tegningsperiode i Sydinvest HøjrenteLande ESG. HøjrenteLande ESG har samme overordnende strategi som Sydinvest Højrentelande, der investerer i statsobligationer fra højrentelande udstedt i dollar eller euro og med begrænset valutarisiko. Det specielle ved HøjrenteLande ESG er, at vi ved udvælgelsen af obligationerne stiller flere og skrappere krav til landendes ansvarlighed og arbejde med en bæredygtig udvikling.

  Fonden har altså strengere krav til screeningen af investeringerne:

  • I udvælgelsen af lande til fonden lægger vi vægt på deres arbejde med at fremme en bæredygtig udvikling baseret på FNs 17 Verdensmål.
  • Vi udelukker lande med EU og FN sanktioner inkl. eksport af våben, og alle statsejede selskaber inden for fossile brændstoffer.
  • Vi går målrettet efter at investere i lande, der både har et vist minimumsniveau af ansvarlighed, og hvor vi samtidig vurderer, at de har et potentiale for at udvikle sig positivt.

  Den dybere ESG-analyse anvendes både til at udvælge lande til investering og til at fravælge lande ud fra andet end blot sanktioner.

  Vi vurderer bl.a. følgende:

  • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
  • vurdering af landenes arbejde med FN’s Verdensmål 2030
  • korruptionsniveauet
  • niveauet for politisk og civil frihed.
  • miljøets sundhed og udvikling
  • vurdering af hvorvidt tendensen og det forventede udviklingspotentiale i ESG-faktorerne er positiv.