Udbyttet ved ny oliejagt skrues fejlagtigt op i rapport betalt af olieindustrien

    Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar påpegede i artiklen “Investorer: ”Komisk” forudsætning bag ny Nordsøolieudvinding,” at Olie Gas Danmark fremskrivning byggede på urealistiske forudsætninger. Det får nu opbakning af Rådet for Grøn Omstilling på baggrund af nye data fra Energistyrelsen, som Rådet for Grøn Omstilling har fået indsigt i.

    Rådet skriver, at “Energistyrelsens data bag prognoserne viser, at 62 % af efterforskningspotentialet frem til 2042 ville blive realiseret i de ”i dag kendte efterforskningsprospekter, der forventes anboret inden for ca. fem år”, som altså primært ligger inden for de eksisterende koncessioner. Dette står i klar kontrast til Copenhagen Economics konsulentrapport, hvor det antages, at hele efterforskningspotentialet realiseres via nye udbudsrunder.”

    Videre hedder det: “Rapporten er i øvrigt blevet kritiseret for ikke at forholde sig til risikoen for langt lavere oliepriser i fremtiden, der potentielt kan betyde store tab forbundet med statens investeringer i Nordsøen. Siden rapporten blev offentliggjort i midten af februar, er olieprisen blevet halveret og ligger i dag omkring 25 $/tønde. Efterforskningspotentialet på 27 mio. m3 olie frem mod 2042 indeholder en mængde kulstof, der ved afbrænding vil medføre en CO2-udledning på ca. 75 mio. ton CO2.”

    Udbyttet ved ny oliejagt skrues fejlagtigt op i rapport betalt af olieindustrien