Velliv med nyt bæredygtigt pensionsprodukt

    Velliv har lanceret et nyt bæredygtigt pensionsproduk. Velliv melder sig dermed på banen i konkurrencen om kunder, der ønsker at investere deres pensionsopsparing med bæredygtighed for øje. Det gør pensionsselskabet med livscyklusproduktet VækstPension Aftryk.

    “Som kundeejet pensionsselskab arbejder vi for at skabe det bedst mulige langsigtede afkast, og med VækstPension Aftryk er det med ambitionen om, at dine investeringer samtidig sætter et bedre aftryk på miljø og samfund i tråd med FNs verdensmål, oplyser Velliv.

    Videre oplyser Velliv: “Med VækstPension Aftryk har vi udviklet en opsparingsprofil, som tilvælger primært investeringer i ”ESG best-in-class fonde”, ”etiske fonde”, ”bæredygtighedsfonde”, ”grønne obligationer” og ”impact fonde”. Dvs. fonde, hvor de underliggende aktiver forventes at have de bedste forudsætninger for at skabe det bedst mulige aftryk på samfund og miljø.”

    Læs også:

    Pensionskasser vælter nye grønne produkter ud til kunderne