Verdensnaturfondens 5. rapport om pensionskassers klimaindsats

  Klodens klima og biodiversitet er i krise. Videnskaben har talt og blandt andet FN har i flere omgange slået alarm over den nuværende situation. Vores overudnyttelse af kloden koster på såvel klimakontoen som på dyrenes habitater, hvor op mod en million dyrearter er i fare for at uddø, skriver Verdensnaturfonden WWF i forbindelse med den 5. rapport om danske pensionskassers klimaindsats.

  Og befolkninger verden over efterspørger handling. Herhjemme er det bedst understreget ved dette års folketingsvalgkamp, hvor danskernes ambitioner om en grøn omstilling stod klart frem. Det har de danske pensionsselskaber, hvis investeringer spiller en afgørende rolle i omstillingen, også indset.

  Det bekræfter dette års analyse af klimaindsatsen blandt landets 16 største pensionskassers foretaget af WWF Verdensnaturfonden.

  For første gang ser vi, at et flertal af de undersøgte pensionskasser indskriver Paris-aftalen i deres investeringspolitikker, ekskluderer udvalgte selskaber på baggrund af klimahensyn og formulerer målsætninger for at øge investeringer i grøn energiteknologi. Det er alt sammen nødvendige udviklinger for at sætte handling bag danskernes store ambitioner og politikernes målsætninger, så det er virkelig en god nyhed,” siger Trine Glue Doan, som er seniorrådgiver på klima og energi i WWF Verdensnaturfonden.

  Det er femte gang, at analysen gennemføres, og den viser en klar positiv udvikling i pensionskassernes klimafokus.

  Derfor er tid også inde til at øge ambitionerne yderligere. Det er nu Paris-aftalens 1,5 gradsmål skal forfølges, og herunder bør strategier for frasalg af fossile investeringer formuleres og gennemføres. Sideløbende skal der foretages endnu flere og store grønne investeringer.

  ”Pensionskasserne kan i høj grad bidrage til at løse udfordringerne, så vi alle får et tryggere og grønnere samfund samtidig med, at pensionskasserne leverer et afkast til deres kunder. Grønne investeringer er en god forretning i dag og vores rapport viser blandt andet, at det er muligt for pensionskasserne at omstille sine investeringer hurtigere end mange har antaget, så tiden er reelt inde til, at de alle øger deres ambitioner yderligere ved for eksempel at forfølge Paris-aftalens mål om 1,5 grader frem for 2,” siger Trine Glue Doan.

  Topscorerne i dette års rapport er PKA og MP Pension med 11 point ud af 12 mulige, mens Velliv, PBU og TopDanmark indtager ranglistens nederste tre pladser.

  Undersøgelsen er inddelt i følgende seks kategorier, hvor de overordnede konklusioner lyder således:

  Klimatænkning
  Flere refererer til Paris-aftalen og har indrettet deres investeringsarbejde herefter. 12 pensionskasser refererer nu til Paris-aftalen i deres investeringspolitik. Næsten halvdelen af pensionskasserne har systematisk integreret Paris-aftalen i arbejdet med investeringer. Men der er brug for, at alle kommer med og at ambitionsniveauet øges til 1,5-gradersmålet.

  Mål om grøn energi 
  Over halvdelen har formuleret mål om at øge investeringer i grøn energi: 10 pensionskasser har nu sat mål, men flere mangler stadig at udtrykke en konkret tidshorisont, beløb og omfang. Også her skal ambitionsniveauet øges.

  Grønne investeringer
  Generelt ses en stigning i beløb og andel af grønne energiinvesteringer. Men den reelle andel af grønne energiinvesteringer er stadig lille.

  Mål om frasalg af fossil energi
  Der er en begyndende udvikling for frasalg af fossile investeringer: Lærernes Pension, PKA og MP Pension går forrest med strategier for frasalg. Disse kan styrkes yderligere mht. at omfatte alle fossile energityper samt fastsætte årlige målsætninger. Det er kritisk, at resten af feltet også går i gang med formulering af frasalgsstrategier.

  Aktivt ejerskab ift. klima
  Øget transparens og fokus på klima i det aktive ejerskab – men der er stadig vej igen. 14 pensionskasser har klima som et selvstændigt fokus i det aktive ejerskab. Der er øget transparens omkring aktivt ejerskab, både gennem offentliggørelse af stemmeafgivelse og dialoglister. Men generelt mangler dokumentation for effekten af aktivt ejerskab, tydeligere krav om grøn omstilling med tidshorisont og frasalg som konsekvens.

  Praksis for eksklusion
  Flere ekskluderer på baggrund af klima og er transparente omkring det: 15 pensionskasser udarbejder og offentliggør en eksklusionsliste. 11 af pensionskasserne har nu skrevet selskaber på eksklusionslisten på baggrund af klimahensyn.