Et lækket notat fra EU-kommissionen om store ambitioner for grønt hydrogen (brint) som fremtidens energiform, et dansk konsortium med planer om at bygge verdens største brintfabrik samt pres fra europæiske elselskaber på EU om at satse på brintteknologi sendte i den forgangne uge brintaktier i vejret.

Der tegner sig et billede af, at brint bliver det helt store væksteventyr i den...