Flere danske kapitalforvaltere vil honorere efterspørgslen efter bæredygtige investeringsprodukter rettet mod private med nye digitale investeringsløsninger, der underliggende trækker på ESG screenede ETF’er.

Den øgede interesse blandt private for bæredygtige investeringer får nu to danske fintech virksomheder til at udvikle privatrettede investeringsprodukter. Jakob Lage Hansen er i startupvirksomheden Metoa i gang med at etablere et digitalt investeringsprodukt, der underliggende trækker på en række udvalgte ESG-screenede og passivt forvaltede ETF’er. Metoa, der stadig er i gang med udvikling og funding, forventer at lancere produktet næste år.

”Det er ikke tilfældigt, at vi begynder med ESG-screenede ETF’er. Det er et effektivt investeringsprodukt, hvor bæredygtige beslutninger allerede er integreret i produktet, fordi vi nøje har udvalgt ESG-screenede ETF’er.

”Vi vil gerne konvertere abstrakte investeringsvalg til værdibaserede beslutninger og på sin vis demokratisere hele investeringsbeslutningen. Vores egne markedsundersøgelser kombineret med internationale analyser viser, at det specielt er unge i 20’erne og kvinder, som er interesseret i at investere med et større bæredygtigt formål,” siger stifter og CEO i Metoa Jakob Lage Hansen.

Metoas løsning, som med egne ord tilbyder at ”støtte et godt formål, uden at gå på kompromis med afkast”, bygger på etablerede ETF’er, der er ESG screenede af MCSI – en af verdens største leverandører af data om finansielle markeder. Og der er tale om en løsning, der bygger på at investere i de største og bedst ESG-ratede globale virksomheder udvalgt på baggrund af forskellige ESG kriterier.

Ifølge Morningstar er AuM for europæiske ESG baserede ETF’er steget fra ca. 3 mia. euro fordelt på 23 fonde til i dag AuM på næsten 15 mia. euro fordelt på 135 udbudte fonde. ”Det er ikke tilfældigt, at vi begynder med ESG-screenede ETF’er. Det er et effektivt investeringsprodukt, hvor bæredygtige beslutninger allerede er integreret i produktet, fordi vi nøje har udvalgt ESG-screenede ETF’er. Man skal starte et sted, og når vi har fået on-boardet nok kunder kan vi begynde at kigge på nye tiltag”, siger Jakob Lage Hansen.

Hidtil har ugennemsigtige og uens regler for beskatning af afkast fra udenlandske investeringer – herunder ETF’er – haft en dæmpende effekt på interessen, men regeringens nye erhvervs- og iværksætterpakke fra november 2017 har ændret reglerne, så der fra 2019 ”indføres en mere ensartet beskatning.

”De nye skatteregler skulle gerne gøre det nemmere for folk at gennemskue investeringer i ETF’er,” siger Jakob Lage Hansen.

ESG screenede ETF’er er også udgangspunktet for CEO Niels Fibæk Jensen hos startup-virksomheden Penstable, der lancerer deres digitale pensionskundeløsning om ca. tre måneder. Modsat Metoa, der går efter danskernes frie midler, vil Penstable tilbyde en digital pensionsløsning, hvor de kommende kunder kan se både afkast og impact indikatorer. ”Vi kigger nøje ETF’erne igennem med vores eget screeningværktøj. I praksis består vores investeringsunivers af omkring 60 ETF’er, som lever op til vores ansvarlighedskriterier,” siger Niels Fibæk-Jensen.

Penstable samarbejder med en endnu ikke offentliggjort dansk pensionskasse, og forretningsmodellen bygger således på samme principper, som for tiden hersker i fintech-miljøet om, at andre tredjeparter kan benytte data fra den finansielle sektor. En af udfordringerne for Penstable bliver helt grundlæggende, at få danskerne til at interesse sig for, hvordan deres pensionsopsparing bliver investeret og smidigt få flyttet danskernes pensionsdepoter.

”Der er knap en million pensionsdepoter, som nemt kan flyttes, og så tror vi på, at det store fokus på og debat omkring ansvarlige investeringer og bæredygtighed, især blandt den yngre del af befolkningen, vil skabe en bevidsthed om, at det er folks egne penge, der er tale om, og at de kan tage stilling til, hvad deres opsparinger skal investeres i,” siger Niels Fibæk-Jensen.

Millinniums og kvinder vil investere bæredygtigt

Ansvarlige og bæredygtige investeringer efterspørges især hos yngre generationer og af kvinder ved formueplaceringer og i pensionsopsparing, fremgår det af Økonomisk Ugebrev årlige PensionsSurvey. 700 svar viser, at 46 procent af de kvindelige pensionsopsparere vurderer, at det er ”vigtigt” eller ”meget vigtigt”, at bank/pensionsselskab investerer pensionsopsparingen ansvarligt eller bæredygtigt. Også selvom afkastet ikke bliver helt så stort. Af de mandlige pensionsopsparere og private investorer mener 25 procent – i alt 154 mandlige svar – at ansvarlig eller bæredygtig investering er ”vigtigt” eller ”meget vigtigt.” Andelen af mænd, der ønsker bæredygtige investeringer, er dog betydeligt højere i aldersgruppen 35-50 år.