SAS’ topledelse overvejer for tiden, hvordan man skal brande sig bedre som ”det grønne flyselskab.” Bestyrelsesformand Carsten Dilling fortæller i interview, at SAS ønsker at fremstå som det førende ”grønne flyselskab”, og at det kan blive en stor konkurrencemæssig fordel. SAS deltager aktivt i at få udbygget produktionskapacitet indenfor biofuel, som skal være fremtidens flybrændsel.

ØU: I jeres strategioversigt er de tidligere tre fokusområder udbygget med en fjerde pind, nemlig ”accelereted sustainability efforts”. Hvad er baggrunden for det øgede fokus?

CD: ”Vi har arbejdet med det her længe, og vi ønsker at fremstå som det luftfartsselskab, som har den grønneste profil. Og vi er for nylig blevet kåret som det mest miljøbevidste flyselskab, der flyver ind og ud af Heathrow i London. Der kommer de fleste af vores konkurrenter, så det opfatter vi som en hædersbevisning.”

Kan det blive en konkurrencefordel for SAS, hvis I formår at brande jer som det grønne flyselskab?

”Det tror jeg helt sikkert, at det kan. Miljø- og samfundsansvar er meget vigtige temaer, og det får også større og større vægt, både politisk, i erhvervslivet og hos forbrugerne. Ikke mindst i Danmark. I Norge og Sverige fylder det politisk enormt meget, og det vil kun vokse herfra. Vi skal helt sikkert fremstå som en koncern, der tager dette her alvorligt.”

Men det virker som om, at I ikke i jeres kommunikation har trådt det særligt hårdt igennem. Måske fordi flyselskaber jo er kendte for at have en del emission fra flybrændstof?

”Vi har været utroligt dårlige til at fortælle om vores initiativer. Men tiden er moden til det. Så vi overvejer for tiden, hvordan vi fremadrettet skal kommunikere vores grønne historie. Jeg synes, at vi hidtil har underspillet, hvad det egentlig er vi gør. Vi er ved at indfase 80 nye Airbus A320 fly frem mod 2023, og i sidste regnskabsår kom elleve af dem i drift med et brændselsforbrug som var 18 procent lavere end de gamle Airbus fly. Og så træner vi vores piloter i ved start og landing at gør det på en måde, så flyene støjer mindre og anvender mindre brændstof. Og så er der alle de små ting. Eksempelvis, at vi sorterer affald fra passagerne allerede i flyene under rejsen.”

Hvor synes du jeres største bidrag til den grønne tænkning kan være?

”Som luftfartsselskab kan man gøre rigtig meget i forhold til anvendelsen af flybrændstof ved at bruge biobrændsel. Men der har vi lidt en ”hønen og ægget” situation. Hvis og når vi vælger at overgå til at anvende mere biobrændsel i flybrændstoffet, skal vi være sikre på, at vi kan få det leveret. Vi skal være sikre på, at det er tilgængeligt der, hvor vi skal tanke flyene. Og der er vi ikke endnu. Blandt andet fordi priserne for tiden er for høje, er der ikke nogen, der vil committe efterspørgsel.”

Kan I selv være med til at påvirke den situation?

”Vi har valgt aktivt at medvirke til at sikre investeringer i produktion af biobrændsel. Vi samarbejder med nationale regeringer for at fremme investeringer. Vi har lavet en aftale med den svenske virksomhed Preem, hvor vi garanterer at aftage biobrændsel til vores fly, hvis de etablerer den nødvendige produktionskapacitet, og prisen bliver markedskonform. Fra SAS’ side har vi valgt selv at tage ansvar ved at fremme de nødvendige investeringer.”

I skriver på jeres hjemmeside om CO2-kvoter , at ”vår portefølje av CO2-kvoter hos Natural Capital Partners er bygget på andre energiprojekter som erstatter fossilt brensel med fornybar energi. Kan du kort forklare, hvad der ligger i det?

“I vores portefølje erstattes fossil el-produktion med grøn produktion. I praksis bidrager vores kompensationslæsning med at finansiere investeringer i vindkraft, hvilket reducerer CO2 udslippet i energisektoren. Der findes etablerede standarder og regler for at sikre, at det ønskede CO2 udslip også realiseres. SAS CO2 kompenserer egne tjenesterejser og ungdomsbilletter, samt en del virksomhedskunder og giver alle passagerer mulighed for frivilligt, at CO2 kompensere deres rejser via vores hjemmeside.”

Hvad betyder det for SAS at priserne på CO2 kvoter nu er kraftigt stigende, og at dette marked nu er begyndt at fungere? I skal vel købe en del CO2-kvoter i markedet?

”Vi har en strategi for, hvordan vi tilgodeser vores behov for CO2 kvoter for at opfylde kravet i det europæiske kvotesystem. I princippet betyder de stigende priser på CO2 kvoter en øget operationel omkostning, som vi til dels kan udligne med reduktionen af vores totale CO2 udslip, blandt andet med fornyelse af flyflåden og den øgede brug af biobrændsel.”