Økonomisk Ugebrev har ofte skrevet om, at udenlandske ejere i danske børsnoterede selskaber slet ikke optrådte med den stemmemagt på generalforsamlingerne, som de kunne i forhold til deres formelle ejerandel. Forklaringen er et enormt stemmespild på grund af tekniske barrierer.

Men det kommer EU’s nye aktionærrettighedsdirektiv til at ændre radikalt på. Nu skal de børsnoterede...