Danske pensionsselskaber er relativt handledygtige i det aktive ejerskab på skatteområdet, viser rundspørge Økonomisk Ugebrev har fortaget blandt større pensionsselskaber. Rundspørget viser bl.a., at ATP er i dialog med 46 selskaber og PBU med 16 selskaber om kritisable skatteforhold. Men det er kun hos PKA, hvor det aktive ejerskab i skattespørgsmål har ført til konkrete...